MKČN - Topos

MKČN

Za strokovni nasvet kakšno MKČN izbrati, kako izvesti priključitev ali sanirati obstoječo greznico, in podobno, lahko povprašate nas. Na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije je objavljen tudi seznam MKČN, ki izpolnjujejo ustrezne kriterije: www.gzs.si.Dodobra nam je poznana vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Pri tem vam z izkušnjami in strokovno podporo pomagamo, tako s svetovanjem izbire najustreznejše čistilne naprave s pripadajočimi materiali, kot tudi postopka vgradnje, ki ga mora izvesti strokovno usposobljena oseba. Čistilno napravo in ves pripadajoči material za vgradnjo lahko dobite na enem mestu, pri nas.
Po želji vam vgradimo katerokoli MKČN, vendar pa vam z vidika kakovosti in enostavnosti za uporabnika priporočamo naslednja dva tipa MKČN:

Sekvenčni sistem – SBR
Kontinuirani sistemi

cistilne_naprave

Subvencije

S postavitvijo MKČN boste delno oproščeni tudi plačila okoljske dajatve.
Občina Gorenja vas – Poljane objavi tudi razpis za dodelitev dela nepovratnih sredstev za vgradnjo MKČN.
Razpis je aktualen, do porabe sredstev. Vsebino javnih razpisov in objav najdete na spletni strani: www.obcina-gvp.si