O nas - Topos

O nas

Smo podjetje z več kot 20-letnimi izkušnjami in delujemo predvsem na območju občine Gorenja vas-Poljane in v bližnjih sosednjih občinah. Ukvarjamo se z raznovrstnimi dejavnostmi gradbeništva, ki jih redno dopolnjujemo in nadgrajujemo.Na izvedbo vsakega projekta, četudi je manjšega obsega, se vedno dobro pripravimo in pri tem uporabljamo najkakovostnejše materiale, sodobno gradbeno mehanizacijo in gradbene pripomočke, ter izvajamo najnovejše tehnologije gradnje s strokovnimi ljudmi. Glavni vodili sta hitra izvedba in visoka kakovost.

Naše storitve so primarno usmerjene v dejavnost nizkih gradenj:

Dejavnost nizkih gradenj:

 • KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (kanalizacije, čistilne naprave, vodovodi, plinovodi, telekomunikacije, ipd.)
 • CESTE (ceste, krožišča, pločniki, koselarske steze, vgradnja robnikov, gozdne ceste, ipd.)
 • ZUNANJE UREDITVE (parkirišča, javna razsvetljava, ureditev zemljišč, ipd.)
 • OSTALO (urejanje rek in potokov, sanacija plazov, oporni zidovi, mostovi, rušenje objektov, priprava gramoza v kamnolomu, ipd.)
Za dokončno izvedbo projekta omogočamo:

 • pripravo terena,
 • izkope z odvozom materiala na deponijo,
 • izvedbe različnih inštalacij v zemlji (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektrika, čistilne naprave, zbiralnike vode, izgradnja jaškov, vgradnja čistilnih naprav, ipd.)
 • nasutje terena,
 • utrjevanje površin,
 • urejanje okolice in zatravitev,
 • asfaltiranje.