Kanalizacijski sistem Javorje - Topos

Kanalizacijski sistem Javorje

Kanalizacijski sistem Javorje

Kanalizacijski sistem z dvema črpališčema in čistilno napravo.