Kamnolom - Topos

Kamnolom

Kamnolom je eden od bistvenih dejavnikov za delo v gradbeni dejavnosti. V kamnolomu Lajše pridobivamo različne gramozne agregate, primerne za gradnjo, betoniranje in nasipe vseh vrst. Dobavljamo pesek, drobljence in tamponske materiale, ki se uporabljajo za betone, voziščne konstrukcije in ostale potrebe nizkih gradenj.