Zunanje ureditve in ostala dela - Topos

Zunanje ureditve in ostala dela

Pravilno boste izbrali, če naše podjetje izberete za izvajanje ureditve parkirišč in izgradnje javne razsvetljave. Pogosto naša dela vključujejo tudi urejanje rek in potokov, sanacije plazov in izgradnja opornih zidov. Dela potekajo od izkopa, planiranja, valjanja, dobave in vgradnje zemlje do asfaltiranja, tlakovanja, polaganja robnikov, ipd. Ob zaključku gradbenih del vam lahko izvedemo zaključno ureditev okolice in zatravitev zemljišč.

Otroško igrišče Hotavlje


Prestavitev kapelice v Gorenji vasi


CDU Todraž