Komunalna infrastruktura in ceste - Topos

Komunalna infrastruktura in ceste

Imamo več referenc s področja izgradnje in sanacije cevovodov komunalne in energetske infrastrukture. Zaradi prenekaterih izkušenj vam zagotavljamo brezhibno izgradnjo kanalizacije, vodovodov, plinovodov in telekomunikacijskih vodov. Hkrati z izgradnjo le-teh mnogokrat prihaja tudi do izgradnje ali rekonstrukcije cest, pločnikov, krožišč, kolesarskih stez, ipd.

IC Dobje


NN priključek Žiri


Kanalizacijski sistem Javorje